تجهیزات و لوازم جانبی آسانسورهای هیدرولیک

المنت گرم کننده روغن OIL RESISTOR

در مناطق سردسیر و بعلت برودت هوا و بخصوص در ساعت اولیه بامداد ،غلظت روغن افزایش یافته که این امر بر حرکت نرم و بدون شوک آسانسور اثر منفی خواهد گذاشت . در مناطق سردسیری استفاده از المنت های برقی برای گرم کردن روغن توصیه می گردد .المنت گرم کننده ،باعث می گردد همواره درجه حرارت روغن از مقدار 15 درجه کمتر نباشد.

سیستم خنک کننده COOLING SYSTEM

در ساختمان های پر ترافیک ،چنانچه میزان استارت در ساعت آسانسور بیش از حد معینی افزایش یابد ،روغن گرم شده و غلظت آن کم میگردد . در چنین مواقعی استفاده از سیستم های خنک کننده ضروری می باشد.

پمپ دستی HAND PUPM

هر گاه تحت هر شرایطی در هنگام نصب ،سرویس و یا قطع برق ،آسانسور بین طبقات متوقف گردد و لازم باشد که به طبقه بالاتر حرکت نماید از پمپ دستی استفاده می گردد.

توقف کنترل شده SOFT STOP

توقف کنترل شده شامل تجهیزاتی است که به گروه شیرها بر روی پاور یونیت افزوده گردیده و موجب حذف شوک هنگام ایست آسانسور میگردد.

سوئیچ های فشار

دو نوع سوئیچ فشار وجود دارد که یکی از آنها درمدار سری استپ قرار گرفته و از دومی به عنوان اورلود استفاده میگردد.

ترموستات روغن

ترموستات وسیله ای است جهت کنترل درجه حرارت روغن ، هر گاه دمای روغن به بیش از 70 درجه سانتی گراد برسد کنتاکت از طریق ترمینالهای تی 2 و تی1 به مدار اف تی او مرتبط می گردد.

سنسور حرارتی موتور

سنسور حرارتی شامل یک سری پی تی سی بوده که در داخل سیم پیچی تعبیه گردیده و مقدار حرارت موتور را کنترل می نماید سنسور یاد شده به ترمینال اف تی او، و 100 متصل می گردد.

صداگیر

صداگیر شامل تجهیزاتی است که در سیستم های هیدرولیک مانع انتقال صدا به فضای بیرون میگردد.